Sale
Camera hành trình Vietmap V5 tích hợp màn hình android ô tô

Camera hành trình Vietmap V5 tích hợp màn hình android ô tô

Thiết kế camera kép, góc quay rộng Khả năng ghi hình vòng lặp Hỗ trợ thẻ…
2,190,000đ 2,490,000đ
Xem
EAAMeIg7THTQBAJcFJtBQuuYUaMFoGyiSulTZAzc2mdRWyyhtalKLiVz6APfZBXZBRepmbbwZA5hF50G8gz0bPSuzzlQ8nx3HIGF9QzlkmdNmEfJ7bPoNJAFQqd2K5yIlOq0CPqZCPDnflfhtDIVyR3oMurqZBPaONWd0GDXWAxLzf4w9z8rIIZCZAL6n9IaBAt0ZD